АтестаціяАТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Атестація - це система  заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання праці педагогічних працівників, а також  одна з реальних можливостей отримання об’єктивного визначення рівня своїх професійних досягнень.

Базовим документом, який регламентує порядок атестації педагогічних працівників, є Типове положення про атестацію педагогічних працівників. Обов’язки з організації та проведення атестації педагогічних працівників покладаються на керівника навчального закладу та членів атестаційної комісії. Тому щороку у навчальному закладі розробляється план спільних заходів адміністрації закладу та членів атес­таційної комісії з підготовки і проведення атестації. Перш за все,  проводяться заходи з вивчення працівниками закладу Типового положення про атестацію педагогічних працівників, ознайомлення  педагогічних працівників з правами та обов’язками на всіх етапах проведення атестації, кри­теріями оцінювання діяльності педагогічного працівника та вимогами до нього під час атестації. 

До плану заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників обов’язково включені основні етапи атестації, визначені Типовим положенням, зокрема створення атестаційної комісії; формування списку педагогічних пра­цівників, які атестуватимуться; терміни їх атестації; форми вивчення діяльності педагогічного працівника, який атестується; складання керівником навчального закладу харак­теристик на педагогічних працівників, які атестуються; строки проведення під­сумкових засідань атестаційних комісій; видання наказу за підсумками атестації тощо.

2023/2024 навчальний рік

Атестація педагогічних працівників закладу освіти буде здійснюватись за  новим Положенням про атестацію педагогічних працівників, який набрав чинності з 01 вересня 2023 року (наказ МОН від 09 вересня 2022 року  № 805, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2022 року за номером 1649/38985).

 Положення про атестацію педагогічних працівників 

Список педагогічних працівників

План заходів  роботи  атестаційної комісії

Графік засідань атестаційної комісії

Графік проведення атестації педагогічних працівників

Перспективний план атестації педагогічних працівників на 2024-2028 рр.

Електронна пошта                  У 2022/2023 навчальному році   чергову атестацію пройшли                 30 осіб, 3 - позачергову.

         За результатами атестаційної комісії І рівня присвоєно кваліфікаційні категорії «спеціаліст І категорії» МИХАЙЛОВУ Сергію Володимировичу, викладачеві предмета «ЗахистУкраїни», викладачам професійно-теоретичної підготовки БИК Ніні Василівні, КОМАРУ Андрію Григоровичу;                            «спеціаліст ІІ категорії» - ОСЕЦЬКОМУ Богдану Йосиповичу, юрисконсульту, СМУЧКУ Юрію Васильовичу, викладачеві професійно-теоретичної підготовки. 

          Атестовано  на відповідність раніше присвоєним  кваліфікаційній категорії: «провідний бухгалтер»  - МУЗИКУ Олену Володимирівну, бухгалтера; «бухгалтер І категорії» - САМОЛИГУ Світлану Василівну, бухгалтера; «бібліотекар І категорії» -  БУЯЛЬСЬКУ Людмилу Анатоліївну, бібліотекаря.

          Встановлено 11 тарифний розряд - РОЖНЯКУ Максиму Ігоровичу, майстру виробничого навчання, СМУЧКУ Юрію Васильовичу, керівнику гуртка. 

  За результатами атестації  комісією ІІІ атестаційного рівня  при Департаменті освіти та науки ХОДА займаній посаді відповідають директор училища МИХАЙЛОВ Сергій Володимирович, заступник директора з НВР ЗАДЕРЕЙКО Ірина Іванівна, старший майстер ПЕТРОВ Сергій Михайлович.

          Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»                    ХОМАНЕЦЬ Олені Володимирівні, викладачці української мови, літератури.

       Присвоєно педагогічні звання викладачам професійно-теоретичної підготовки ЛІВШУНУ  Олександру Володимировичу - «старший викладач»,  КОТ Тетяні Іванівні - «викладач-методист», майстрам  виробничого навчання ГОЛІ  Володимиру Володимировичу, ПЕЛІХОВСЬКІЙ Емілії Миколаївні – «майстер виробничого навчання ІІ категорії».

       Встановлено найвищий тарифний розряд майстрам  виробничого навчання БИК Ніні Василівні, КОЗЛОВСЬКІЙ Аліні Сергіївні.

         Відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії» методист АНДРЄЄВА Любов Іванівна, викладачі професійно-теоретичної підготовки ЛІВШУН  Олександр Володимирович. БОБРОВСЬКОМУ Олександру Вікторовичу – підтверджено  вищу категорію і педзвання  «старший викладач».

           Відповідають раніше встановленому найвищому тарифному розряду, та присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії» майстри виробничого навчання: ГАЛКІНА Ірина Денисівна, ДЯЧУК  Віталію Михайловичу, КАШПЕРСЬКОМУ Василю Петровичу, КОМАРУ Андрію Григоровичу, КОМАРУ Андрію Григоровичу, ЛУК’ЯНЧУК Ользі Антонівні, ПЕЛІХОВСЬКІЙ Емілії Миколаївні, ПОБЕРЕЖНОМУ Івану Васильовичу, СИМОНЕНКО Марії Георгіївні, СІРМАН Ганні Іванівні, СПІРІДОВУ Петру Борисовичу, ЯНОВУ Віктору Едуардовичу; КАШПЕРСЬКОМУ  Василю Петровичу – підтверджено найвищий тарифний розряд, педзвання «майстер виробничого навчання ІІ категорії»; ГОЛІ Володимиру Володимировичу, ПЕЛІХОВСЬКІЙ Емілії  Миколаївні підтверджено найвищий тарифний розряд, присвоєно педзвання «майстер виробничого навчання ІІ категорії».

2021/2022 навчальний рік

   В навчальному році пройшли атестацію 11 осіб.

 За результатами атестації  атестаційною комісію училища присвоєно кваліфікаційні категорії викладачам Нагребельному О.В. - «спеціаліст вищої категорії»; Петрову С.М., Козловській А.С., Осецькому Б.Й. - «спеціаліст ІІ категорії»; практичному психологу  Пастощук Г.Д. - «спеціаліст І  категорії».

 Атестаційною комісією ІІІ рівня атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії    Водяну О.В., Войтюк Л.М., Дражницю О.М., Ластовецького О.М., Луцюк І.В., Шевчук Ж.С., підтверджено найвищий  тарифний  розряд  і педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» майстру в/н Омельчаку Ю.М. та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» викладачу Нагребельному О.В., педагогічне звання «старший викладач» Водяній О.В., Войтюк Л.М., Дражниці О.М., Ластовецькому О.М., Луцюк І.В.

    Презентації:

Водяна О.В.
Дражниця О.М.
Ластовецький О.М.
Луцюк І.В.
Нагребельний О.В 
Омельчак Ю.М.


 2020/2021 навчальний рік

Презентація Кенц П.І.


2019/2020 навчальний рік

  Презентації:
              Голя Н.Г.
              Голя В.В.
              Гловюк Л.Г.
              Козловська А.С.
              Кшановська А.С.              
              Пастощук Г.Д.


 2018/2019 навчальний рік

  Презентації педагогів:
              Водяний О.П.
              Зоріна Т.В.
              Лужняк Л.В.
              Комар А. Г.

  
2017/2018 навчальний рік
У 2018 році пройшли атестацію 34 особи. За результатами атестації  2 викладачам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 6 - підтверджено «спеціаліст вищої категорії», 4 - педагогічне звання «старший викладач», 1 викладачеві присвоєно педзвання «старший викладач»; 1 майстру виробничого навчання - «майстер виробничого навчання І категорії»; 3 майстрам - встановлено найвищий тарифний розряд, 3 - 13 тарифний розряд, 16 -  підтверджено найвищий тарифний розряд, 15 - підтверджено педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії», 1 - «майстер виробничого навчання ІІ категорії»; бібліотекарю присвоєно кваліфікаційну категорію «бібліотекар І категорії», акомпаніатору - підтверджено найвищий тарифний розряд. Атестовано на відповідність займаним посадам директора училища, заступника з начально-виховної роботи, старшого майстра.

 Характеристики: Сніщук С.С., Жуковська О.М.
                                                         
                                                                                                                                                           

1 коментар: